Karta Podarunkowa

REGULAMIN STOSOWANIA KART PODARUNKOWYCH NITRO

 

Wydawcą Kart Podarunkowych Nitro jest Uni-Sport Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 5a, 40-301 Katowice
 

 1. Nabycie i realizacja Karty Podarunkowej
  1. Karty Podarunkowe Nitro są do nabycia wyłącznie w sklepie Nitro w Katowicach przy ulicy Siemianowickiej 5a , oraz w sklepie internetowym www.nitropolska.pl , zasilenie karty w sklepach stacjonarnych odbywa się poprzez płatność gotówką lub kartą kredytową. Karty Podarunkowe dostępne są w dowolnym nominale, minimalna kwota doładowania wynosi 50 zł.
    
  2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Karta Podarunkowa Nitro:
   • może być zrealizowana wyłącznie w sklepie Nitro w Polsce – Katowice oraz sklepie internetowym www.nitropolska.pl ,
   • nie podlega wymianie na środki pieniężne,
   • zwrot produktu zakupionego środkami znajdującymi się na Karcie Podarunkowej możliwy jest w ciągu 14 dni,
   • w przypadku zwrotu produktu kwota zakupionego produktu zostanie przelana na Kartę Podarunkową, ponownie ją zasilając.
   • Uni-sport ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku gdy karta jest uszkodzona i uniemożliwia to odczytanie zapisanych na niej informacji
     
 2. Wartość Karty Podarunkowej
  1. Wartość Karty Podarunkowej zależna jest od ilości zgromadzonych na niej środków,
  2. W przypadku, gdy zostaną pobrane wszystkie środki z Karty Podarunkowej klient może oddać kartę lub ją zatrzymać i po zasileniu użyć ponownie
    
 3. Termin ważności Karty Podarunkowej
  1. Karty podarunkowe są bezterminowe,
  2. Karty podarunkowe są wielokrotnego użytku, co oznacza, że Nabywca może wielokrotnie dokonywać zakupów,
    
 4. Płatność Kartą Podarunkową
   1. Karta Podarunkowa upoważnia do zakupu towarów w sklepie  stacjonarnym Nitro – Katowice oraz sklepie internetowym www.nitropolska.pl ,
   2. W przypadku zakupu towaru ilość zgromadzonych środków na karcie zostaje pomniejszona o wartość zakupu,
   3. W przypadku zakupu towaru o kwocie wyższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej, Nabywca zobowiązany jest dopłacić różnicę (szybkie przelewy, pobranie lub też inną Karta Podarunkową),
   4. W przypadku zakupu towaru o kwocie niższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej, wartość znajdujących się na niej środków zostaje pomniejszona o kwotę zakupu,
   5. Pozostała kwota na Karcie Podarunkowej nie ulega przepadkowi i może być wykorzystana przez Nabywcę w innym terminie i miejscu.
     
 5. Wymiana towaru jest realizowana wobec jednego modelu w obrębie koloru lub rozmiaru z zachowaniem tej samej ceny.
   
 6. Utrata, zniszczenie, nieuprawnione korzystanie z Karty Podarunkowej
  1. Wydawca Kary Podarunkowej nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie karty lub nieuprawnione korzystanie z niej przez osoby trzecie,
  2. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Nitro nabywcy nie przysługują wobec Uni- Sport żadne roszczenia.
    
 7. Inne
  1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Nitro będą rozpatrywane przez Uni-sport w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę. Reklamacje należy przesyłać listowanie na adres Uni-Sport
  2. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych oraz odbiór Karty Podarunkowej Nitro oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
  3. Karta Podarunkowa Nitro nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
  4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  5. Wydanie Karty Podarunkowej Nitro Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Nitro najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Nitro, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Nabywcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
Darmowa dostawa od 200 zł
Możliwy odbiór w sklepie
Profesjonalna pomoc